Site Loader
Tư vấn
96 Phuc Thanh, Ninh Binh
sách tiếng anh bộ giáo dục cấp 2 và cấp 3

Link tổng hợp download bộ sách định dạng PDF: https://secufiles.com/folder/e5d39522c9ced037c657f14b3e317450/TI%E1%BA%BENG_ANH_B%E1%BB%94_SUNG

Lớp 6: https://secufiles.com/7tuX/Ti%E1%BA%BFng_anh_6_Smart_World.pdf

Lớp 7: https://secufiles.com/7tuQ/Sach_Giao_Khoa_Tieng_Anh_7.pdf

Lớp 8:

Tập 1: https://secufiles.com/7tuW/Ti%E1%BA%BFng_Anh_8_t%E1%BA%ADp_1.pdf

Tập 2: https://secufiles.com/7tuT/Ti%E1%BA%BFng_Anh_8_t%E1%BA%ADp_2.pdf

Lớp 9: https://secufiles.com/7tuU/Ti%E1%BA%BFng_Anh_9.pdf

Lớp 10: https://secufiles.com/7tuR/S%C3%A1ch_H%E1%BB%8Dc_Sinh_Ti%E1%BA%BFng_Anh_10_T%E1%BA%ADp_1.pdf

Lớp 11: https://secufiles.com/7tuV/Ti%E1%BA%BFng_Anh_11.pdf

Lớp 12: https://secufiles.com/7tuY/Ti%E1%BA%BFng_Anh_12_C%C6%A1_B%E1%BA%A3n.pdf

https://secufiles.com/7tuS/SGK_Ti%E1%BA%BFng_Anh_12_th%C3%AD_%C4%91i%E1%BB%83m_t%E1%BA%ADp_1.pdf__Chaotienganh.com.pdf
58 / 100

Post Author: leanhase

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *