Cambridge

Hướng dẫn quy đổi điểm TOEIC, TOEFL, IELST sang Khung 6 bậc

Chứng chỉ tiếng Anh do các tổ chức khảo thí nước ngoài cấp như TOEIC, TOEFL, IELST có giá trị thay thế trình độ A2, B1, B2, C1, C2. Dưới đây là bảng quy đổi điểm TOEIC, TOEFL, IELST sang các chứng chỉ tương ứng.

Quy đổi chứng chỉ A, B, C theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Trước đây, chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B, C được cấp cho người hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Anh tương ứng ở các mức độ: cơ bản (Elementary level), trung cấp (Intermediate level) và nâng cao (Advanced level) theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993.

Hiện nay có các chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1, C2 tương ứng với trình độ cơ bản, trung cấp, cao cấp theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT thay thế Quyết định số 177.

Từ ngày 16/3/2014, trình độ chuẩn ngoại ngữ được áp dụng theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

Việc quy đổi giá trị tương đương các chứng chỉ trên với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được thực hiện như sau:

Trình độ theo Quyết định số 177Trình độ theo Quyết định số 66Trình độ theo Khung 6 bậc Việt NamKhung tham chiếu Châu Âu (CEFR/CEF)
Trình độ ATrình độ A1Bậc 1A1
Trình độ BTrình độ A2Bậc 2A2
Trình độ CTrình độ B1Bậc 3B1
 Trình độ B2Bậc 4B2
 Trình độ C1Bậc 5C1
 Trình độ C2Bậc 6C2

Quy đổi chứng chỉ TOEIC, TOEFL, IELST sang Khung 6 bậc

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế điển hình như TOEIC, TOEFL, IELST ngày càng được sử dụng phổ biến nên việc quy đổi các chứng chỉ này sang Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cũng rất được quan tâm

Do đó, tại mục 4 Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT đã quy định quy chuẩn quy đổi điểm TOEIC, TOEFL, IELST sang trình độ tương ứng:

TOEICTOEFL
Paper
TOEFL 
Computer
TOEFL InternetIELTSTrình độ theo Quyết định 66Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
150   3.0A2Bậc 2 
350450133453.5 – 4.0B1Bậc 3 
477153534.5 
625500173615.0B2Bậc 4 
700 
527197715.5 
750 
800550213806.0C1Bậc 5 
825 
577233916.5 
850 
 6002501007.0 – 7.5C2Bậc 6 
    8.0   
Quy đổi chứng chỉ TOEIC, TOEFL, IELST sang Khung 6 bậc
25 / 100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *