GIẢNG VIÊN

MENSAH FELIX
Teacher

Certificate: Bachelor of education, HND Fashion Design and Textiles, TOFEL

Motivation message: Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.

NGUYỄN TỬ THIỆN LỘC
Teacher

Certificate: Master of Business Administration

Motivation message: Đưa Tiếng Anh trở thành một trong những hành trang hữu dụng nhất đối với tất cả thế hệ tương lai của con em chúng ta.

Đặng Thị Thu Thủy
Teacher

Chứng chỉ: Cử nhân Luật kinh tế

Motivation message: Giúp các bạn nhỏ có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, giúp các con có niềm đam mê với tiếng Anh

Vũ Thị Huyền
Teacher

Certificate: Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Motivation message: I hope my students will – Acquire useful knowledge in good learning environment – Be inspired to love English and learn English better – Speak English fluently and confidently

Đinh Thị Hòa
Teacher

Certificate: Cử nhân ngôn ngữ Anh

Motivation message: As a teacher, I always hope that students who study at the center, under my guidance as well as other teachers, will be inspired to learn more and love English more.