Chính sách ưu đãi cho con em nhân viên tại đơn vị

Tóm tắt nội dung:

  • Đối với nhân sự cam kết và ký hợp đồng lao động dưới 6 tháng: ưu đãi 20% học phí, từ 6 đến 12 tháng: ưu đãi 25% học phí
  • Đối với nhân sự cam kết và ký hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên: ưu đãi 30% học phí
  • Đối với nhân sự cam kết và ký hợp đồng lao động từ 24 tháng trở lên: ưu đãi 40% học phí
  • Đối với nhân sự cam kết và ký hợp đồng lao động từ 36 tháng trở lên: ưu đãi 60% học phí
  • Đối với nhân sự cam kết và ký hợp đồng lao động từ 60 tháng trở lên: ưu đãi 80% học phí

Đối với nhân sự sở hữu 1000 cổ phiếu của công ty trở lên, được hỗ trợ thêm 10% học phí; sở hữu 5000 cổ phiếu trở lên hỗ trợ thêm 15% học phí.

Xin chúc mừng toàn thể Anh Chị Em đang công tác tại đơn vị – Cộng đồng ASE VN tại AlibabaSchool – Mầm non song ngữ tại Ninh Bình AliBonBon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *