7 KÊNH YOUTUBE CỰC KÌ CHẤT LƯỢNG GIÚP BẠN CẢI THIỆN IELTS VÀ GIAO TIẾP

Tháng Chín 19, 2019

♥️TIẾNG ANH GIAO TIẾP
1. VOA Learning English
https://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish

2. Rachel’s English – kênh Youtube HỌC PHÁT ÂM
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish

3. Serlymar – kênh Youtube cho người mới bắt đầu
https://www.youtube.com/user/SERLYMAR

4. Anglo-Link
https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink

♥️ IELTS
1. AcademicEnglishHelp https://www.youtube.com/user/AcademicEnglishHelp

2. IELTS with Datio
https://www.youtube.com/channel/UCsGWIkhYJsfghIr6p25OWaA

3. 5 Minutes about IELTS
https://www.youtube.com/channel/UCm944qiiEBtcNuiHrFCsZuw

Nguổn tổng hợp