GHI MAN HÌNH VỚI FASTSTONE

HƯỚNG DẪN GHI MÀN HÌNH LƯU LẠI DỮ LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC, GHI MÀN HÌNH HÌNH DẠY HỌC ONLINE, GHI MÀN HÌNH HỌP ONLINE HOẶC TRỰC TUYẾN

Bạn điền Email và Nhận file hướng dẫn, bộ công cụ qua Email để xem lại bất cứ khi nào muốn: Sau khi bạn download bộ cài về thì thư mục bên trong sẽ gồm: bước 1 các bạn thực Read More …